Riječ urednika

Poštovana čitatelji

Ovaj portal predstavlja nastavak obiteljske revije za psihološku medicinu i primijenjenu psihologiju Pro Mente Croatica koja je u razdoblju od 1997. do 2006. izlazila pod sloganom „Zdrav duh u zdravom narodu“ (Mens sana in populo sano). Imajući u vidu stav Svjetske zdravstvene organizacije kako “nema zdravlja bez duševnog zdravlja” a duševnog zdravlja nema bez kulture empatije i suosjećajne zajednice kao i sve veću potrebu za edukacijom u oblasti zaštite i unapređenja individualnog i kolektivnog duševnog zdravlja ponovo pokrećemo ovaj portal za dušu, ali ovaj put pod nazivom Pro Mente Empathica. Duševno zdravlje je blisko povezano s psihokulturom, odnosno kulturom duše (cultura animi) i kvalitetom međuljudskih odnosa. Kultura predstavlja način na koji živimo kao i vrijednosti koje slijedimo i stvaramo. Kultura empatije igra važnu ulogu u oblikovanju našega zdravlja, a nije ništa manje važna od uloge gena. Način kako definiramo i doživljavamo sebe, druge i svijet bitno određuje naše ponašanje i našu osobnost i u zdravlju i u bolesti. Svatko od nas je jedinstvena i neponovljiva osoba sa specifičnom životnom poviješću, sustavom vjerovanja i komunikacijskim stilom. Povećanje mentalnog, socijalnog i duhovnog kapitala, odnosno promicanje dobrih međuljudskih odnosa, duhovnih i moralnih vrijednosti suosjećajnog društva i empatijske civilizacije blisko je povezano sa zaštitom i unapređenjem duševnog i duhovnog zdravlja. Kriza koja se sve više produbljuje posljednjih godina, posebice tijekom COVID-19 pandemije i rata u Ukrajini, negativno se odražava kako na zdravlje pojedinaca, tako i na zdravlje cijele nacije. Ne radi se samo o lokalnoj i regionalnoj krizi već o globalnoj krizi, o krizi naše civilizacije…

U medijima se nudi obilje teorija i informacija o čovjeku, smislu njegova postojanja, motivima njegova ponašanja, o duševnom zdravlju i duševnim poremećajima. Problem nije u nedostatku informacija, već što raditi s pravom džunglom proturječnih informacija, sve većom banalizacijom svega i svačega, nedostatkom empatije i porastom dyspatije, gubitkom privatnosti, sve većim raslojavanjem društva, rastućim egocentrizmom, infividualizmom, barbarizmom, spektakularizmom, senzacionalizmom, egzibicionizmom, narcisizmom, hiperseksualizacijom, pornografizacijom, mediokritetstvom, kakistokracijom… U donošenju važnih odluka treba znati sistemski interpretirati informacije, kritički vrednovati, ispravno razumjeti i sintetizirati, racionalno, logično, dobronamjerno i kreativno rabiti. Mogućnosti manipulacije ljudima nikada u povijesti nisu bile veće, ali ni mogućnosti kreativne suradnje u izgradnji suosjećajnog društva i empatijske civilizacije mira, ljubavi i opće dobrobiti. Za 21. stoljeće se kaže da će biti „stoljeće kreativnog uma, ili ga neće biti“ , posebice sada kada imamo izbor između mogućnosti „mračne Anti-utopije“, kako je to rekao ruski predsjednik Putin u Davosu 2021. godine, i izgradnje empatijske civilizacije umjesto sukoba civilizacija.

Zadaća portala Pro Mente Croatica jest u pružanju praktičnih znanja, vještina i umijeća u oblasti duševnog, socijalnog i duhovnog zdravlja, te izgradnje suosjećajnog društva i kulture empatije. Utemeljenost na znanstvenim činjenicama i dokazima, te primjenjivost i korisnost u svagdanjem životu temeljna su načela. Ponuđena znanja i informacije bit će usmjerena na razvijanje tehnika samopomoći i uzajamne pomoći nužnih za uspješnije pravodobno prepoznavanje i rješavanje različitih vrsta psihosocijalnih, duhovnih i zdravstvenih problema. Naši ciljevi su usmjereni i na promicanje partnerstva između zdravstva i osiguranika, između liječnika i pacijenata, između pomagača i onih kojima se pomaže, a sve to s težnjom ka boljem, sretnijem i zdravijem životu svih nas. Promicanje učeće organizacije, kreativnosti i fair play odnosa u privatnom, poslovnom i javnom životu, te samopoštovanja kao i poštovanja i uvažavanja ljudskih prava drugih osoba, pozitivnog, slobodnog i inovativnog mišljenja, solidarnog, kooperativnog i stvaralačkog ponašanja, vrlo su važni ciljevi naše revije. Pro Mente Empathica je portal za vašu dušu i zdraviji život, za sretniju i još ljepšu Lijepu nam našu, te promicanje kulture empatije i globalnog zdravlja, kao i empatijske civilizacije ljubavi u našoj regiji

Prof. dr. sc. Miro Jakovljević

Professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet